Skip to main content

Birka Kattklubb

Den 9 oktober 1999 blev Birka Kattklubb antagen som en till Sveriges kattklubbars riksförbund, SVERAK-ansluten klubb. Vår målsättning var och är fortfarande att ha ett gott samarbete med alla kattklubbar inom och utom Sveriges gränser.

Huvudinriktning

Klubben kom i första hand att arbeta för rasen Norsk Skogkatt och dess ägare. Därmed inte sagt att klubben inte arbetade för alla kattraser. Men i och med inträdet som SVERAK-ansluten kattklubb var det vår skyldighet att jobba för alla katter, oavsett raskatt eller huskatt".

Uppgifter och målsättning

Birka Kattklubb har i enlighet med SVERAKs och FIFes grundstadga till uppgift att
— Tillvarata katternas och deras ägares intressen samt hjälpa medlemmarna.
— Verka för att ständigt höja kattens status i samhället.
— Aktivt motverka alla missförhållanden inom katthållning.
— Utbilda kattägare samt sprida kunskap om kattens rätta vård.
— Inte medverka till avsiktlig avel på katter där avkomman ej är berättigad till registrering i SVERAKs stambok.
— Väcka intresset för och främja avel av sunda mentalt och exteriört goda katter av de raser för vilka SVERAK har avelsansvar samt bevara och utveckla dessa rasers egenskaper i enlighet med FIFes standard för respektive ras.
— Samarbeta med likasinnade organisationer, och 
— Stimulera utställningsverksamhet.

Självklarheter

Förutom vår stadga har vi vissa självklarheter inom klubben och det är att:
— Ta hand om nya medlemmar så att de känner sig välkomna i Birka Kattklubb.
— Uppfödarna tar väl hand om sina kattungeköpare och informerar sina kattungeköpare om att de alltid kan vända sig till sin uppfödare för att få information om utställning, avel eller allehanda kattrelaterade frågor.
— När man ställer ut på Birka Kattklubbs egna utställningar hjälper man till efter förmåga, före, under och efter utställningen.

Copyright © Birka Kattklubb | All rights reserved | Design Johan Karlsson