BIRKAs utställning

Nu är november utställningen full.


VÄLKOMNA TILL BIRKA KATTKLUBBS UTSTÄLLNING I TÄLJEHALLEN DEN 11 OCH 12 NOVEMBER 2017, SÖDERTÄLJE

Pröva en ny utställningsform med möjlighet att ta två certifikat på en dag, kategoriutställning.