Helig Birma

  • Silkesfantomen

Bilderna används med tillstånd av Rickard Katris www.chanan.com